You are here

Product launch: Miravis fungicide

Product News
01.06.2020
Miravis product launch

We are excited to announce the commercialization of Miravis® 200SC! Watch how chemistry challenges us to create products that will help growers produce healthier crops:

 

This formulation is the first of a range of new fungicides that contain Adepidyn™.

 

Miravis® 200SC is a single active ingredient formulation aimed at the control of powdery mildew in pomefruit (apples and pears) and in grapes, apple scab in pomefruit and Botrytis in grapes with a FRAC code 7 mode of action.

Miravis® 200SC provides following benefits to the grower:

 

One powerful active: Protect your apples and grapes with one active ingredient that simplifies residue management for export.

One easy spray: Packaging in a one-can solution and rain-fastness within 1 hour ensures a hassle-free spray plan.

One safe product: Blue label registration with class-leading mixing compatibility and crop safety.

 

The product will be available for purchase from 01 July from your nearest Syngenta dealer.

Please see the content on the right hand side for more detailed information on how this product performs.

 

If there are any further questions on the product or support required, please feel free to reach out to Syngenta on 011 5414000 or send us an email

 

 

Syngenta is verheug om MIRAVIS® 200SC bekend te stel.

Die produk is die eerste van ‘n reeks nuwe Adepidyn™ formulasies.

MIRAVIS® 200SC is ‘n enkel-aktief formulasie met FRAC groepkode 7 metode van werking, gemik op die beheer van poeieragtige meeldou in kernvrugte (appels en pere) sowel as druiwe, appelskurf in kernvrugte, en Botrytis op druiwe.

 

MIRAVIS® 200SC bied die volgende voordele aan die produsent:

 

Een doeltreffende aktief: Beskerm die gewas met een aktiewe bestanddeel wat residubestuur vir uitvoere vergemaklik.

Eenvoudige toediening: Verpakking in ’n eenkan-oplossing en reënvastheid binne 1 uur verseker  moeitelose toediening.

Een veilige produk: Blou etiketstatus met wye spektrum van mengbaarheid en gewasveiligheid.

 

MIRAVIS® 200SC sal vanaf 01 Julie 2020 beskikbaar wees by U naaste Syngenta handelaar. Vir verdere inligiting oor die produk verwys na die inhoud op die regter kant van U skerm, as alternatief kan U gerus Syngenta kontak op 0115414000 of ‘n epos stuur.

 

Miravis product launch - apples and grapes

READ THE PRODUCT LABEL FOR FULL DETAILS.

MIRAVIS® contains Adepidyn™ (pydiflumetofen) (Reg. no. L10761, Act 36 of 1947) CAUTION.

MIRAVIS® is a registered trademark of a Syngenta Group Company.

Syngenta South Africa (Pty) Limited, Private Bag X60, Halfway House, 1685. Tel. (011) 541 4000.

© Syngenta Ag, 2000. Copyright of this document is reserved. All unauthorised reproduction is forbidden

 

LEES DIE PRODUKETIKET VIR VOLLE BESONDERHEDE.

MIRAVIS® bevat Adepidyn™ (pydiflumetofen) (Reg. no. L10761, Act 36 of 1947) VERSIGTIG.

MIRAVIS® is ‘n geregistreerde handelsmerk van ‘n Syngenta Groepmaatskappy.

Syngenta Suid-Afrika (Edms) Beperk, Privaatsak X60, Halfway House, 1685. Tel. (011) 541 4000.

© Syngenta Ag, 2000. Kopiereg op hierdie dokument word voorbehou. Alle ongemagtigde reproduksie word verbied