You are here

Nuwe Pergado MZ met Lok+Flo™ Beheer Donsskimmel

News Snippets
30.01.2012

Pergado MZ® met Lok+Flo™ stel ‘n nuwe standard voor vir die beheer van donsskimmel op tafel- en wyndruiwe. Syngenta, in samewerking met Terason, het hierdie merkwaardige produk met sy Lok+Flo™ tegnologie bekendgestel aan produsente gedurenede Augustus 2011.
 
Dankie aan Terason se agente vir hul reelings insake die uitnodigings en ligging van elke bekenstelling namelik Dwarsberg Trout Hideaway (Rawsonville), die Robertson Skougronde, Kronenburg (Wellington) en Hexvallei Ledeklub.